Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Bouwwerken die geen woonbestemming hebben, zijn utiliteitsgebouwen. Bijvoorbeeld kantoren, gebouwen voor de zorg of het onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn ondernemers, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten.


Duurzaamheid staat steeds hoger op de maatschappelijk agenda. Dit criterium zal de komende jaren steeds vaker van beslissende invloed zijn in de utiliteitsbouw. Daarnaast verandert de wijze waarop wij met elkaar leven en werken. Dit vraagt om flexibele huisvestingsconcepten. Bouwbedrijf Kooi is hierin ook uw partner. Met jarenlange ervaring in de utiliteitsbouw en een sterk besef van duurzame ontwikkeling.


Onze deskundigheid, van advisering tot en met oplevering, is de basis voor een goede, kwalitatieve oplossing op het gebied van bouwsysteem, materiaal en ontwerp. Daarnaast kunnen wij u informeren en adviseren over bestemmingsplannen, infrastructuur, subsidieaanvragen en vergunningen.


In de ontwerpfase besteden we zorgvuldig aandacht aan de bestemming van het gebouw. Denk hierbij aan duurzaamheid, exploitatiekosten, functionaliteit, routing, onderhoud, brand- en inbraakpreventie.

Daarnaast kunnen er keuzes worden gemaakt op het gebied van koeling en verwarming, conventioneel of toepassing van duurzame bronnen zoals zonne-energie, aardwarmte of koeling.

Als alle bouwaspecten in kaart zijn gebracht, presenteren wij een schetsontwerp dat de basis vormt voor het definitieve ontwerp. Hierna zal de volgende stap worden gezet: de realisatie van uw gebouw. Wij bewaken permanent de voortgang en de kwaliteit van de bouw. Advies, ontwerp, werkvoorbereiding, projectleiding en uitvoering zijn in één hand.


Bouwbedrijf KOOI werkt op maat, afgestemd op de specifieke wensen van onze opdrachtgever.


Klik hier voor een overzicht van onze utiliteitsprojecten.

Klik hier om ons magazine utiliteitsprojecten te bezichtigen.