Renovatie

Renovatie van gebouwen is in sommige gevallen een kostenefficiënt en duurzaam alternatief voor het herinrichten of aanpassen van bedrijfsruimten. Renoveren vereist een grote kennis en vaardigheid van materialen en technieken. Door de jarenlange ervaring van Bouwbedrijf KOOI zijn wij uw partner, ook bij renovatie! 

Utiliteitsbouw
Utiliteitsgebouwen die niet meer voldoen, worden vaak gesloopt. Maar dit is geen duurzame oplossing. Bij renovatie krijgt het gebouw een langere levensduur en worden vaak veel materialen hergebruikt. Het is hierdoor mogelijk om uit het oogpunt van milieu en duurzaamheid een beter resultaat te bereiken met renovatie dan met nieuwbouw.

Woningen
Renovatie draagt vaak bij aan belangrijke kwaliteits- en gebruiksverbeteringen van een woning, zowel in technische zin als op het gebied van duurzaamheid. Renovatie kan zelfs leiden tot een woning met een hoger energielabel en groter comfort. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een dak of een gevel, het vernieuwen van de buitenkozijnen, het (opnieuw) isoleren van de spouw of de vloer, het vernieuwen van een keuken of de badkamer of het vervangen van lood en voegwerk. Daarnaast kan, waar mogelijk, de woning worden uitgebreid en het comfort worden verbeterd.

Een renovatie is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor eigenaren en bewoners. Overlast dient tot een minimum beperkt te blijven en van zo kort mogelijke duur te zijn. Wij zijn ons hier terdege van bewust en richten onze werkzaamheden hierop in.


Overzicht van onze renovatieprojecten