Restauratie

Restauratie van monumentale panden

Door de jaren heen heeft Bouwbedrijf KOOI een aantal monumentale panden geheel of gedeeltelijk gerestaureerd en daarmee behouden als monumentaal erfgoed. Vaak worden de panden in de originele staat teruggebracht, maar voorzien van eigentijds comfort.


Bij het restaureren van panden die onder monumentenzorg vallen, volgen wij nadrukkelijk de voorgeschreven werkwijzen. 

Bouwbedrijf KOOI is aangesloten bij de Vereniging Restauratie Noord.
Kennis en vakmanschap worden ieder jaar op peil gehouden door het volgen van erkende opleidingen voor de branche.


Overzicht van onze restauratieprojecten