Nieuwbouw KnikDak van start

Donderdag 13 februari jl. vond de officiële starthandeling van de bouw van KnikDak aan de Onnemaheerd in Beijum plaats. In het gebouw wordt een integraal kindcentrum (0 -12 jaar) gehuisvest alsook 22 jongerenappartementen voor Jongerenzorg Groningen.

Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen en Auke de Vries (directeur-bestuurder) van Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben samen met vier enthousiaste kinderen van SKSG en de Dom Helder Camaraschool het bouwbord onthuld. Het bouwbord is omlijst met handafdrukken van kinderen van SKSG en de Dom Helder Camaraschool.

De bouw van het aardbevingsbestendige, energieneutrale gebouw zal eind 2020 gereed zijn.

Terug naar Nieuws